Auteur:
Ice-World
Datum:
23 november 2022
Delen:

De belangrijkste taken voor goed onderhoud

Het onderhouden van een ijsbaan is belangrijker dan veel mensen denken. Er komen veel taken bij kijken, niet alleen om het schaatsplezier en de veiligheid te garanderen, maar ook om het energieverbruik zo efficiënt mogelijk te houden. Daarom hebben we de belangrijkste taken voor een goed onderhoud van de ijsvloer op een rijtje gezet.

 

IJsdikte

Een ijsbaan van Ice-World moet 7 tot 8 cm dik zijn. Als de ijsbaan dunner is, bestaat de kans dat schaatsers lekkages veroorzaken doordat ze over de buizen schaatsen. Dikker ijs zorgt voor een lagere kwaliteit van de ijsvloer en een hogere energierekening. Ook duurt het dan langer om de ijsbaan na de exploitatieperiode te ontdooien.

Hoe meer ijs, hoe meer energie nodig is om niet alleen het ijs koel te houden, maar ook om het ijs uiteindelijk weer te laten smelten. Bij een kleine ijsbaan kan het ijs met een sneeuwschuiver dun genoeg worden gehouden en eventueel kan met een brandslang een ijslaag worden toegevoegd. Bij een grote ijsbaan wordt hiervoor automatische apparatuur ingezet.

 

Het ijsoppervlak

De toplaag van de ijsbaan moet vlak zijn en mag geen scheuren bevatten, anders ontstaat de kans op valpartijen. Bij een recreatieve ijsbaan wordt vaak kunstmatig een laagje ijsschraapsel op de ijsbaan aangebracht. Dit sneeuwlaagje werkt isolerend en het zorgt ervoor dat de kou beter wordt vastgehouden omdat het zonlicht op de witte laag weerkaatst wordt. Dit kan voor een flinke vermindering van de energiekosten zorgen. Bovendien liggen de snelheden op de ijsbaan door het sneeuwlaagje lager en valt men zachter.

Tot een grootte van 600 m² laat een ijsbaan van Ice-World zich gemakkelijk met de Ice-World sneeuwschuiver schoonhouden. Daarboven is onze sneeuwborstelmachine of eventueel zelfs onze ijsbewerkingsmachine een handige hulp.

 

Het ijsonderhoud

Voor het beste resultaat is minimaal driemaaldaags veegonderhoud nodig. Eenmaal vóór de dagelijkse opening van de ijsbaan, eenmaal voordat de ijsbaan de nacht in gaat en minimaal eenmaal tussendoor. Afhankelijk van de drukte op de ijsbaan kan er dan ook nog tussentijds onderhoud plaatsvinden.

Begin met het schoonvegen van de randen van de ijsbaan. Haal de sneeuw onder de boarding geheel weg tot het ijs goed zichtbaar is. Veeg daarna het middengedeelte van de ijsbaan en voer de sneeuw af naar een voor het publiek niet toegankelijke plaats.

Repareer daarna de scheuren – wij leren op onze ijsmeestercursussen hoe dat snel en goed kan gebeuren – en spuit daarna de ijsbaan op met een brandslang die minimaal is aangesloten op een 19 mm waterleiding. Spuit de ijsbaan op in dunne laagjes, zeker bij een niet-overdekte ijsbaan tijdens vorst.

 

IJstemperatuur

Bij lage omgevingstemperaturen moet voorzichtig worden omgegaan met de besproeiing van het ijs. Het water bevriest dan niet alleen vanaf de onderkant maar ook vanaf de bovenkant, waardoor er onregelmatigheden optreden in het ijsoppervlak. Het wordt aangeraden om te sproeien door middel van een fijne nevel.

Als het gaat regenen en een Ice-World ijsbaan heeft schone vlakke randen en een dikte van 7-8 cm, dan loopt het regenwater gewoon van de ijsbaan af. Als de randen van de ijsbaan aangedikt zijn met bevroren ijsschraapsel en het gaat dán regenen, dan kan het regenwater niet meer van de ijsbaan aflopen en wordt de ijsbaan dikker van het regenwater dat op de ijsbaan blijft staan. Het kost dan meer energie om de ijsbaan op temperatuur te houden.

De temperatuur van het ijs wordt geregeld door de koelmachine. Deze machine staat ingesteld op een van tevoren ingestelde temperatuur die grotendeels gebaseerd wordt op de omgevingstemperatuur. Bij de montage van de ijsbaan wordt door de monteur aangegeven hoe deze temperatuurinstelling kan worden gewijzigd én wanneer een temperatuurwijziging noodzakelijk is. Voor adviezen hierover is Ice-World altijd bereikbaar.

 

IJsmeesterdagen

Meer tips en tricks ontvangen? Ice-World organiseert speciale seminars waarin je als lokale ijsmeester meer kunt leren over de beste manier om je tijdelijke ijsbaan te onderhouden. Je houdt hier veel ijsbaankennis, een gezellige dag, een ijsmeesterjas en een ijsmeestercertificaat aan over. Stuur ons een bericht of bel ons voor meer informatie!