Privacyverklaring

Ice-World Holding B.V. (en de genoemde dochterbedrijven Ice-World International, Ice-World Benelux), gevestigd aan Weteringpad 7 te Soest, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
Weteringpad 7
3762 EN Soest
Nederland
+31355480500
www.ice-world.com / www.ice-world.nl

Mevrouw W. Hinloopen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ice-World Holding B.V. Zij is te bereiken via [email protected]. De privacyverklaring zal soms worden veranderd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ice-World Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ice-World Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (overeenkomstgrondslag)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemmingsgrondslag)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (overeenkomstgrondslag)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (toestemmingsgrondslag)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (overeenkomstgrondslag)
 • Ice-World Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke verplichtingsgrondslag).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ice-World Holding B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ice-World Holding B.V.) tussen zit.

Ice-World Holding B.V. gebruikt de onderstaande computerprogramma’s of -systemen. Met deze externe organisaties is een verwerkersovereenkomst afgesloten volgens AVG-compliancy:

INFOR

 • Ice-World Holding B.V. maakt gebruik van online de SAAS-diensten van INFOR. Deze applicaties en bijbehorende data worden gehost en opgeslagen op de servers van INFOR in Nederland.

Saavii, web host

 • De websites van Ice-World Holding B.V. worden gehost bij Savvii Managed WordPress Hosting. Wanneer u het online formulier invult op de website van Ice-World International of Ice-World Benelux worden die betreffende formulieren opgeslagen op de servers van Savvii.

Expectit

 • Expectit is de IT partner van Ice-World International Holding B.V. Serverbeheer en IT zaken worden gehost door Expectit, die gebruik maakt en van een beveiligde server.

Microsoft (Office 356)

 • Ice-World Holding B.V. maakt gebruik van de verschillende applicaties van Office 365, waaronder Outlook e-mail en SharePoint. Deze applicaties worden gehost bij Microsoft Nederland in de Office 365 Cloud.

Dropbox

 • Voor opslag van gegevens in de cloud maakt Ice-World Holding B.V. gebruik van Dropbox. Deze gegevens worden gehost en opgeslagen op de servers van Dropbox.

MailChimp/HubSpot

 • Mogelijke nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp of HubSpot. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp/HubSpot.

Lokale opslag

 • Lokale data die persoonsgegevens bevatten worden opgeslagen op de beveiligde server van Ice-World Holding B.V. Reservekopieën van data worden versleuteld en periodiek off-site opgeslagen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ice-World Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor het volledige klantenbestand. De bewaartermijn van bedrijfsgegevens voor offerte aanvragen (geen klant) is 2 jaar na laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ice-World Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ice-World Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ice-World Holding B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Ice-World Holding B.V. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de websites van Ice-World Holding B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de websites van Ice-World Holding B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

De websites van Ice-World Holding B.V. maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van Ice-World Holding B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

_GA, _GAT, _GID
Deze cookies zijn analytische cookies waarmee Google Analytics anonieme data verzamelt. Deze data zijn niet herleidbaar naar natuurlijke personen en worden niet gedeeld met Google.

COOKIECONSENT_STATUS
Deze cookie onthoudt of u op “Accepteren” of “Afwijzen” hebt geklikt in de cookiemelding, zodat deze cookiemelding daarna niet meer verschijnt.

VUID
Deze cookie is afkomstig van vimeo.com, de service die wij gebruiken voor het tonen van video’s op onze website. Deze cookie wordt door Vimeo gebruikt om gebruiksgegevens te analyseren.

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity en Google Analytics voor het bijhouden van de resultaten en het optimaliseren van de ervaring.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ice-World Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ice-World Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ice-World Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
[email protected]

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.

Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.